W dniach 09 – 10.10.2017 r. Szkolne Koło Wolontariatu „Caritas” rozprowadzało w szkole cebulki żonkili, aby zebrane w ten sposób pieniądze przekazać Fundacji Adama Worwy, która już od 2010 roku uczestniczy w  programie „Pola Nadziei”. Program ten został stworzony przez Organizację Charytatywną Marie Curie „Cancer Care” w Wielkiej Brytanii i ma na  celu pozyskiwania funduszy na utrzymywanie hospicjów, a także uwrażliwianie społeczeństwa na los terminalnie chorego człowieka.

W ciągu dwóch dni naszym wolontariuszom udało się zebrać 516,86 zł i 3 euro. Pieniądze zostaną przekazane Fundacji im. Adama Worwy z przeznaczeniem na zakup sprzętu potrzebnego do opieki paliatywnej i rehabilitacji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, w szczególności za to, ze zawsze angażujecie się w pomoc drugiemu człowiekowi i nie pozostajecie obojętni na ludzkie cierpienie.

Samorząd SKW „Caritas”

Karolina Wróbel – przewodnicząca

Aneta Wójtowicz- z-ca przewodniczącej