II Międzyszkolny Interdyscyplinarny
Konkurs Wiedzy o Kulturze Fizycznej i Olimpizmie „Kalos Kagathos”.

W dniu 13. marca odbył się etap szkolny II Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Kulturze Fizycznej i Olimpizmie Kalos Kagathos.

Uczniowie rozwiązywali test składający się z 37 pytań. Wyniki uzyskane przez startujących:
1. Karolina Jędrol 31
2. Mateusz Myśliwiec 26
3. Klaudia Czerwień 25

4. Daniel Wojeński 24
5. Kamil Huzior 24
6. Paweł Mateja 24
7. Patryk Myjak 21
8.Mateusz Groński 18.

Etap finałowy odbędzie się 26. marca w auli PPWSZ w Nowym Targu.