W naszej szkole, jak co roku, odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W wyniku przeprowadzonego 12 stycznia 2018 r. głosowania, społeczność uczniowską przez najbliższy rok szkolny reprezentować będą:

Zuzanna Krzystyniak z kl. 3 HOT – przewodnicząca
Karolina Sutor z kl. 3 HOT – zastępca
Mikołaj Bednarczyk z kl. 1 b TE – skarbnik
Gabriela Milaniak z kl. 1 HOT – sekretarz
Teresa Twaróg z 1 TOH, Tomasz Rusnak z 3 EHO, – sekcja porządkowa.

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są: pan Paweł Widurski oraz pani Joanna Wójcik.