Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego składają wiązanki na grobie nauczycieli ZSE.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego składają wiązanki na grobach nauczycieli ZSE.

W dniu 31.10 uczniowie z Samorządu Szkolnego wraz z opiekunami udali się na cmentarz komunalny aby zapalić znicze na grobach byłych nauczycieli naszej szkoły.

Wiązanki ze zniczami zostały złożone także na mogiłach walczących za wolność Polski.

Był to moment zadumy, refleksji nad życiem i jego przemijaniem.

W tych dniach pamiętajmy o naszych bliskich którzy odeszli.