Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu  serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych, do udziału w V edycji Konkursu Wiedzy o Regionie – Podhale, Spisz, Orawa – Nieznane skarby naszego regionu – potencjał turystyczny miejsca, organizowanym pod Patronatem Starosty Powiatu Nowotarskiego, który odbędzie się   19 kwietnia 2018 r.

Celem konkursu jest:

– zapoznanie uczniów z walorami turystycznymi regionu

– przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego regionu,

– popularyzowanie kultury regionalnej, udział w imprezach regionalnych,

– rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją,

– kształtowanie poczucia własnej tożsamości,

– kształtowanie umiejętności pracy zespołowej,

– integracja społeczności regionów Podhale, Spisz i Orawa,

– stworzenie możliwości wymiany doświadczeń oraz współzawodnictwa miedzy uczniami    różnych szkół,

– integracja szkół w regionie,

– kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,

– zwiększanie zaangażowania uczniów w naukę oraz zwiększenie motywacji do uzyskiwania nowych umiejętności,

– poznanie i praktyczne wykorzystanie aktywizujących metod kształcenia,

– rozbudzanie kreatywności, inicjatywy i pomysłowości,

– kształtowanie wzorców wychowawczych i propagowanie idei regionalizmu.

            Konkurs składa się z dwóch etapów:

ETAPY KONKURSU:

– I ETAP:

 • I etap konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu sprawdzającego wiedzę,
 • do testu uczestnicy przystępują w 2 – osobowych zespołach, przy czym jedna osoba rozwiązuje test z pytaniami dotyczącymi wiedzy ogólnej o regionach, (ze szczególnym zwróceniem uwagi na walory turystyczne regionu), a druga osoba rozwiązuje część testu polegającą na dopasowywaniu np. atrakcji turystycznej,  imprezy regionalnej do miejscowości, czy  uzupełnianiu mapy regionu.

(w formularzu zgłoszeniowym zespołów do uczestnictwa w konkursie należy zaznaczyć, która część testu będzie rozwiązywana przez daną osobę).

–  II ETAP:

 • II etap konkursu – finał, zostanie przeprowadzony w formie prezentacji każdego zespołu, przygotowanego wcześniej wystąpienia – czas prezentacji max 15 minut.
 • za przekroczenie czasu prezentacji będą przyznawane punkty karne (względy organizacyjne)
 • uczestnicy – 2 – osobowe zespoły przygotują i przedstawią swoje prezentacje,

             Organizacja konkursu:

 1. I i II etap konkursu odbędą się 19 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Kowaniec 125 w Nowym Targu.
 2. W konkursie bierze udział 1 zespół  (2 osoby) wytypowany przez szkołę.
 3. Potwierdzenie zgłoszenia udziału w konkursie należy przesłać
  do 06.04.2018 r. na adres e – mail: iwona.bialon@gmail.com
 4. Dodatkowych informacji udziela Iwona Białoń drogą mailową
  iwona.bialon@gmail.com lub tel. 607956344

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!