W tym roku wyjątkowo wydłużyły się nam wakacje, ale wszystko co dobre się kiedyś kończy i 4 września spotkaliśmy się, aby powitać nowy rok szkolny 2017/2018.

Nowy rok tradycyjnie rozpoczęliśmy od mszy świętej w kościele pw. Matki Boskiej Anielskiej na Kowańcu, a następnie cała społeczność szkolna spotkała się na sali gimnastycznej.

Wszystkich zgromadzonych, pełnych energii i zapału po wakacjach uczniów,  przywitała pani dyrektor Marta Sokołowska, która życzyła dużo wytrwałości oraz przedstawiła nową kadrę kierowniczą szkoły – pana Piotra Mrugałę – kierownika szkolenia praktycznego – oraz jego zastępcę pana Sławomira Buźniaka, który przedstawił krótko projekty, w których nasza szkoła będzie uczestniczyć w najbliższych latach.

Na zakończenie, wystraszonym odrobinę uczniom klas pierwszych, pani dyrektor przedstawiła wychowawców i wszyscy uczniowie udali się na pierwsze klasowe spotkania po wakacjach. A od jutra… już lekcje.