Nareszcie po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej pełni werwy i z uśmiechem na twarzy powitaliśmy nowy rok szkolny 2016/2017. 

Pani dyrektor Marta Sokołowska przedstawiła priorytety i wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, które pod szczególną uwagę wzięło czytelnictwo i jego poprawę, a także zbliżającą się zmianę strukturalną w szkolnictwie.

W tym roku na akademii swoją obecnością zaszczycił nas Pan Bogusław Waksmundzki Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego, który pogratulował naszym uczniom wyników egzaminów, życzył wszystkim dalszego rozwoju, dobrej współpracy i wyraził nadzieję na jeszcze lepsze wyniki naszej szkoły na koniec roku.

Pani dyrektor przedstawiła nowych nauczycieli, którzy w tym roku będą uczyć w naszej szkole tj. panią Barbarę Zbińską, panią Wioletę Słaby – Pulit  i  pana Krzysztofa Wiatra.

W tym roku  1 września przypada 77  rocznica wybuchu II wojny światowej zatem pamięć ofiar uczczono minutą ciszy.

Życzymy wszystkim powodzenia i wytrwałości w nauce, a pierwszakom szybkiej aklimatyzacji i wskoczenia na obroty Ekonomika!!!