W dniu 01 czerwca 2018r. uczniowie ZSE w Nowym Targu uczestniczyli w szkolnym rajdzie rowerowym będącym elementem „Szkolnego Dnia Sportu i Promocji Zdrowia”. Celem rajdu była promocja aktywnego wypoczynku z wykorzystaniem lokalnej infrastruktury. Uczniowie mieli do pokonania 50km na ścieżce transgranicznej prowadzącej z Nowego Targu przez Czarny Dunajec, Podczerwone do przejścia granicznego – Sucha Hora. Trasa rajdu przebiegała przez Wierch Domański z którego rozpościera się wspaniała panorama Tatr. Trasa szkolnego rajdu jest fragmentem tzw. Szlaku Wokół Tatr. Projekt historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlaku wokół Tatr  to zakrojone na wielką skalę transgraniczne przedsięwzięcie, będące efektem zainicjowanej przez Euroregion „Tatry” w 2004 roku wieloletniej współpracy polskich i słowackich samorządów przygranicznych. Kompletny projekt zakłada realizację liczącej ponad 250 km pętli wokół Tatr z trasami rowerowymi, narciarskimi, edukacyjnymi i biegowymi.

Uczniowie poznali możliwości spędzania wolnego czasu wykorzystując lokalną infrastrukturę. Udział w rajdzie, zdaniem organizatorów, wpłynie nie tylko na własną świadomość uczestników ale na ich przyszłe kompetencje związane z działalnością hotelarską i turystyczną. Zapoznanie uczniów z turystyką rowerową wpisuje się w szkolny program wychowawczo-profilaktyczny. Rajd daje możliwości zgłębiania wiedzy z zakresu geografii, historii i kultury fizycznej. Inicjatorami i opiekunami rajdu byli nauczyciele – Krzysztof Wiatr i Paweł Gąsior.