jublileusz-milosierdziaNa zakończenie Jubileuszu Miłosierdzia,  którego hasło brzmiało Misericordes sicut Pater (miłosierni jak Ojciec)  wraz z księdzem katechetą  przygotowaliśmy dla uczniów konkurs na temat miłosierdzia.

Po etapach klasowych wyłoniliśmy 15 finalistów i 30 listopada odbył się etap szkolny tego konkursu. Miał on formę testu i składał się z 40 pytań dotyczących zagadnień związanych z nauczaniem Kościoła o Miłosierdziu.

Po sprawdzeniu okazało się, że młodzież ambitnie przystąpiła do zadania i tak:

1. miejsce Patryk Kubacka, Patryk Strug
2. Dorota Chudy, Łucja Batkiewicz
3. Dominika Kozieł, Martyna Pitoń , Agata Antolec.
Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy na następne.

Katarzyna Kubasiak