Rok 2016/2017


Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu jest na 39 miejscu wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”. Więcej informacji.

IV Olimpiada Wiedzy o Turystyce – etap centralny

W dniach 27-30 marca 2017 r., w Spale, odbył się etap centralny IV Olimpiady Wiedzy o Turystyce  pod hasłem „Turystyka kulinarna – apetyt na region”. Zespół Szkół Ekonomicznych reprezentował Patryk Czubernat z klasy IV TOT, który zajął 4 miejsce  i otrzymał tytuł laureata. Więcej informacji.

IX Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej – etap finałowy

W dniach 11 – 14 kwietnia uczennice Wioletta Waniczek z klasy III a HOT oraz Dominika Kowalczyk z klasy 4 TOT uczestniczyły w Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej w Kołobrzegu.  Dominika Kowalczyk zdobyła tytuł finalistki Olimpiady zajmując ostatecznie 28 miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej, a Wioletta Waniczek zajęła I miejsce zdobywając tym samym tytuł Mistrza Wiedzy Hotelarskiej. Więcej informacji.

IX Zawody Pierwszej Pomocy Maltańskiej Służby Medycznej dla Szkół Ponadgimnazjalnych

W dniu 9. maja 2017 odbyły się IX Zawody Pierwszej Pomocy Maltańskiej Służby Medycznej dla Szkół Ponadgimnazjalnych. Nasza szkolna drużyna wykazała się największymi zdolnościami praktycznymi jak i wiedzą teoretyczną co zaowocowało zdobyciem I miejsca wśród wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego. Więcej informacji.

____________________________________________________________________

Rok 2015/2016

Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2016”.

III Olimpiada Wiedzy o Turystyce – etap centralny

W dniach 20-23 kwietnia br., w Spale, odbył się etap centralny III Olimpiady Wiedzy o Turystyce. Tematem przewodnim tegorocznej edycji były  „Szlaki turystyczne. Od pomysłu do realizacji”. Zespół Szkół Ekonomicznych reprezentowały dwie uczennice: Natalia Masny z klasy II TOT oraz Elżbieta Guziak z klasy III TOT. Obie znalazły się w ścisłym finale, zdobywając tytuł laureata.

Małopolska Licealiada Młodzieży Szkolnej w Koszykówce Dziewcząt – finał wojewódzki

19 kwietnia 2016 r w Nowym Sączu odbył się Finał Małopolskiej Licealiady Młodzieży Szkolnej 2015/16 w Koszykówce Dziewcząt. Uczennice Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w wojewódzkim finale zdobyły III miejsce – wywalczyły brązowy medal. Jest to wielki sukces zwłaszcza, że pozostałe drużyny, z którymi musiały się zmierzyć dziewczęta z Ekonomika, to drużyny ze szkół mistrzostwa sportowego trenujące w ligach juniorskich.

VIII Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej – etap finałowy

W dniach 11 – 14 kwietnia uczennice Katarzyna Chlebek z klasy 4 HOT i Wioletta Waniczek z klasy II a HOT uczestniczyły w Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej w Kołobrzegu. Ogromna wiedza i trud uczennic włożony w przygotowanie się do zmagań, nie poszedł na marne. Obie dziewczyny zdobyły tytuł FINALISTEK Olimpiady zajmując wysokie miejsca w klasyfikacji ogólnopolskiej. Katarzyna Chlebek zajęła 7 miejsce, natomiast Wioletta Waniczek 14 miejsce.

Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego

Zdawalność egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/15 w Zespole Szkół Ekonomicznych wyniosła 90% i jest to najwyższy wynik wśród wszystkich nowotarskich techników.

____________________________________________________________________

Rok 2014/2015

Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2015”.

II Olimpiada Wiedzy o Turystyce – etap centralny

W dniach 8-11.04.2015 r. w Spale odbył się centralny etap II Olimpiady Wiedzy o Turystyce, w którym wzięły udział Renata Włodarczyk oraz Magdalena Niżnik z klas kształcących w zawodzie technika obsługi turystycznej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu. Obie znalazły się w finale, zajmując odpowiednio 5 i 7 miejsce i zdobywając tytuł laureata tejże olimpiady. Organizatorem zawodów był Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawowało Ministerstwo Sporu i Turystyki oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Konkurs „Mam zawód. Mam fantazję”

W dniu 2 grudnia 2015 roku w gmachu Opery Krakowskiej odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie „Mam zawód. Mam fantazję”. Gala stanowiła podsumowanie ośmiu konkurencji zawodowych, podczas których uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności związanych bezpośrednio z kierunkiem kształcenia. Nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych wręczali: Jacek Krupa, członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Barbara Dziwisz, radna Województwa Małopolskiego oraz Wincenty Janowiak, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie.

W wydarzeniu tym uczestniczyły uczennice naszej szkoły: Renata Włodarczyk z klasy IV TOH i Magdalena Niżnik z klasy III TOT, które zajęły I miejsce w kategorii „Profesjonalny organizator turystyki”. Opiekę nad uczennicami sprawowali: lider projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce – pani Marta Sokołowska i opiekun merytoryczny, pan Piotr Mrugała.

Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego

Zdawalność egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/15 w Zespole Szkół Ekonomicznych wyniosła aż 95% i jest to najwyższy wynik wśród wszystkich nowotarskich techników.

____________________________________________________________________

Rok 2013/2014

I Olimpiada Wiedzy o Turystyce – Etap Centralny

W dniach 10-11.04.2014 r. w Spale odbywał centralny etap I Olimpiady Wiedzy  o Turystyce. Organizatorem zawodów był Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawowało Ministerstwo Sporu  i Turystyki. Zespół Szkół Ekonomicznych reprezentowała uczennica klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik obsługi turystycznej, Izabela Głodek, która nie tylko znalazła się w wśród finalistów, ale zajęła III miejsce, uzyskując tytuł laureata I Olimpiady Wiedzy o Turystyce, indeks na dowolny kierunek geograficzny Uniwersytetu Łódzkiego, voucher o wartości 1500 zł z przeznaczeniem na wycieczkę oraz wiele innych nagród rzeczowych.

Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego

Zdawalność egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/14 w Zespole Szkół Ekonomicznych wyniosła aż 87,6% i jest to najwyższy wynik wśród wszystkich nowotarskich techników.

____________________________________________________________________

Rok 2009/2010

Najlepsza szkoła

W ramach projektu unijnego realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, Pani Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu Marta Sokołowska uczestniczyła w Programie wzmocnienia systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II, a w ZSE przeprowadzona została w dniach 5-6, 19-20 listopada 2009 r. pilotażowa, całościowa, ewaluacja zewnętrzna. Celem ewaluacji było określenie, w jakim stopniu szkoła spełnia wymagania obejmujące cztery obszary jej działania: efekty, procesy, środowisko, zarządzanie obejmujące razem 17 wymagań, opisanych w skali od „E” (najniższego) do „A”(najwyższego). W wyniku ewaluacji powstał raport zawierający informację na temat każdego wymagania z określeniem poziomu jego spełnienia, komentarzem i wnioskami końcowymi. Zespół Szkół Ekonomicznych otrzymał 15 „A” i tylko 2 „B”, co jest najlepszym wynikiem w Polsce wśród 32 szkół i placówek biorących udział w pilotażu.

24 lutego 2010r. Pani Dyrektor, Marta Sokołowska, podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie odebrała z rąk Pani Wiceminister, Krystyny Szumilas, raport z ewaluacji zewnętrznej. W spotkaniu wzięli udział również kuratorzy oświaty ze wszystkich województw, wizytatorzy, przedstawiciele organów prowadzących oraz eksperci pracujący w projekcie unijnym.

Z raportem mogą zapoznać się wszyscy – rodzice, uczniowie, społeczność lokalna, a zwłaszcza uczniowie gimnazjów, zainteresowani wyborem dobrej szkoły, zapewniającej wysokie efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, wychodzącej naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego, dobrze zarządzanej. Warto podkreślić również fakt, iż w bieżącym roku szkolnym rozpoczyna się budowa sali gimnastycznej i tym samym szkoła będzie mogła spełnić celująco jedno z dwóch wymagań ocenionych na „B”.

Raport z ewaluacji całościowej.

Artykuł w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim.

Umowa o współpracy z Podhalańską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową

W dniu 16 listopada 2010r. w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu została zawarta umowa o współpracy pomiędzy uczelnią a Zespołem Szkół Ekonomicznych. Sygnatariuszami umowy był Rektor prof. dr hab. Stanisław A. Hodorowicz oraz Dyrektor ZSE mgr Marta Sokołowska.

Umowa dotyczy współpracy w zakresie przedmiotów ekonomicznych i turystycznych:

  • Realizacji wspólnych przedsięwzięć w dziale edukacji i wychowania.
  • Doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej.
  • Podejmowania wspólnych inicjatyw kulturalnych, sportowych, turystycznych oraz popularyzujących naukę.
  • Promocji prowadzonej działalności.
  • Integracji środowiska kształcącej się młodzieży podhalańskiej.