Dnia  3 października br. W Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu odbyło się spotkanie dialogowe, którego inicjatorami byli: Starosta Nowotarski, Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego oraz Dyrektor ZSE. Podczas trwających  2,5 godz. warsztatów pracodawcy, dyrektorzy, nauczyciele, rodzice i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Nowotarskiego, pracując w  pięciu zespołach, próbowali odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Czego brakuje w ofercie kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat Nowotarski? Co należy poprawić, co zmienić, co realizowane jest dobrze i należy to kontynuować?
  • Jakich kompetencji brakuje absolwentom szkół?
  • Jakich umiejętności oczekuje pracodawca?
  • Jakie są oczekiwania wszystkich stron wobec siebie (pracodawców, nauczycieli, uczniów, rodziców)?

Część  spotkania  poświęcona była także kompetencjom kluczowym, których rozwijanie stwarza szansę samorozwoju, zrozumienia siebie i otaczającej rzeczywistości oraz pomaga w harmonijnym funkcjonowaniu w zbiorowości.

Pracowano metodą „World cafe”, a moderatorami  poszczególnych grup byli: pani Marta Skawska, pani Marta Sokołowska, pan Robert Dębski, pani Monika Hołowczak i pani Marzena Waksmundzka. Zaangażowanie  wszystkich uczestników przyniosło efekty. Wnioski zostaną przekazane zainteresowanym stronom i wpłyną na strategię edukacyjną Powiatu Nowotarskiego.

W spotkaniu uczestniczyło około 70 osób- pracodawców, dyrektorów, rodziców, nauczycieli, uczniów. W roli ekspertów zaproszeni zostali dyrektorzy PPP w Nowym Targu i Rabce-Zdroju, dyrektor PUP w Nowym Targu, wizytatorzy na czele z panią dyrektor  Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, panią Bożeną Bryl.

Kolejne spotkanie planowane jest na styczeń przyszłego roku.