• Wizyta zawodoznawcza do przedsiębiorstwa handlowego dla uczniów zawodu technik handlowiec
    2018, 2020
  • Wizyta zawodoznawcza do przedsiębiorstwa spedycyjnego dla uczniów zawodu technik spedytor
    2019, 202