16.11.2017

Komisja Rekrutacyjna ogłosiła listę osób zakwalifikowanych na na szkolenie pn. Poligon Handlowy. Lista znajduje się w gablocie między salami nr 4 i 5 w budynku szkoły

28.10.2017

Komisja Rekrutacyjna ogłosiła listę osób zakwalifikowanych na na szkolenie z zakresu wykorzystania systemów ERP oraz na studia podyplomowe na kierunku „Menedżer Hotelu. Lista znajduje się w gablocie między salami nr 4 i 5 w budynku szkoły

21.10.2017

Rozpoczął się kurs pn. „Zakładanie własnej firmy – podstawy z zakresu prawa pracy i zarządzania kadrami”. Zajęcia odbywają się w sali nr 8.

16.10.2017

Rozpoczęła się rekrutacja nauczycieli na szkolenie z zakresu wykorzystania systemów ERP oraz na studia podyplomowe na kierunku „Menedżer Hotelu.  Rekrutacja potrwa do 27 października 2017 r. do godz. 15:00.

18.09.2017

Rozpoczęła się rekrutacja na kurs „Zakładanie własnej firmy – podstawy z zakresu prawa pracy i zarządzania kadrami”.  Rekrutacja potrwa do 30 września 2017 r. do godz. 15:00.

Komisja Rekrutacyjna ogłosiła listę osób zakwalifikowanych na kurs „Zarządzanie dokumentacją w instytucji”. Lista znajduje się w gablocie między salami nr 4 i 5 w budynku szkoły (stary budynek).

8.09.2017

Rozpoczął się nabór na kurs „Zarządzanie dokumentacją w instytucji” w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zgłoszenia należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 14.09.2017 r. do godz. 15:00

31.07.2017

Rozpoczęły się 4 tygodniowe staże w przedsiębiorstwach. Staże zakończą się 25 sierpnia 2017 r.

19.06.2017

Komisja Rekrutacyjna ogłosiła listę osób zakwalifikowanych na staże w przedsiębiorstwie w sierpniu 2017 r. Lista znajduje się w gablocie obok sali nr 8 w budynku szkoły.

05.06.2017

Rozpoczyna się  nabór na staże w przedsiębiorstwie dla 6 osób z możliwością uzyskania stypendium stażowego. Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły w terminie do 16.06.2017 r. do godz. 15:00.