SzekspirSerdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Szekspir w Romerze”, organizowanym przez ILO im E. Romera w Rabce Zdroju, gdzie uczestnicy będą mogli się wykazać umiejętnością interpretacji utworów Williama Szekspira.
„Szekspir w Romerze” obejmuje trzy oddzielne konkursy:
-KONKURS RECYTATORSKI: Na konkurs należy przygotować dowolnie wybrany sonet Szekspira, który uczestnicy recytują w języku angielskim. Jurorzy oceniają poprawność wymowy i umiejętność recytacji.


-KONKURS PLASTYCZNY: uczestnicy mogą przygotować dowolne prace plastyczne inspirowane utworami Szekspira w dowolnej technice. Jurorzy oceniają kreatywność, trafność doboru środków ekspresji plastycznej oraz oryginalność.
-KONKURS MUZYCZNY: uczestnicy przesyłają drogą elektroniczną w formacie MP3 muzyczną interpretację dowolnego utworu Szekspira. Jurorzy oceniają wrażenie artystyczne, właściwy dobór repertuaru, interpretację, poprawność wykonania, emisję głosu i dykcję.
LAUREACI KONKURSÓW OTRZYMAJĄ DYPLOMY UCZESTNICTWA ORAZ NAGRODY RZECZOWE.
Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału u p. Dominiki Dudy-Grzegorczyk w terminie do 17 października