08.03.2018 r. naszą szkołę odwiedziła Inspekcja Transportu Drogowego w celu przeprowadzenia prelekcji dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych kształcących się w zawodzie technik spedytor.

Pan Paweł Podgórski, który kieruje nowotarskim Oddziałem Terenowym  Wojewódzkiego Inspektoratu Drogowego w Krakowie, zapoznał naszych przyszłych spedytorów z przepisami prawnymi regulującymi przewóz drogowy oraz dokumentami i formularzami stosowanymi w tym przewozie, w szczególności ustawy o transporcie drogowym, rodzajami zezwoleń, wymaganiami związanymi z przewozem ładunków niebezpiecznych, żywności i zwierząt.

Uczniowie dowiedzieli się na czym polega kontrola drogowa, jakie organy upoważnione są do kontroli przewozu drogowego, a  także jaką odpowiedzialność ponosi osoba zarządzająca transportem na drodze.

Z pewnością wiedza, którą zdobyli będzie przydatna nie tylko w zawodzie spedytora, ale wpłynie również na poprawę ich bezpieczeństwa, gdyż każdy z nas jest uczestnikiem ruchu drogowego.