W dniu 16 listopada b.r. na ogólnym zebraniu w Zespole Szkół Ekonomicznych  odbyło się spotkanie rodziców z psychologiem nt. cyberprzemocy w ramach Kampanii 19 dni. Spotkanie prowadziła pani psycholog Natalia Kroker z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nowym Targu, która  krótko omówiła rodzicom podstawowe formy cyberprzemocy, dlaczego to zjawisko jest niebezpieczne, przedstawiła też skalę zagrożenia tym zjawiskiem. Ponadto, pokazała jakie mogą wystąpić skutki, jak chronić własne dzieci oraz gdzie szukać pomocy. Na końcu spotkania pani psycholog zwróciła rodzicom uwagę na to, aby byli czujni wobec zagrożeń jakie niesie ze sobą korzystanie z Internetu.