W związku z realizowanym w  Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu programem edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”, 21.11.2017 r. w naszej szkole odbył się konkurs  wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn. „Poznaj swoje prawa w pracy”. Pomysłodawcą programu i organizatorem konkursu jest  Państwowa Inspekcja Pracy, która przy współpracy szkół ponadgimnazjalnych,  w ten sposób chce promować i  upowszechniać  ideę kultury bezpieczeństwa, tego jak ważna jest dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy. Konkurs ma na celu również poszerzać wiedzę w zakresie bhp i  przepisów dotyczących prawnej ochrony pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

W marcu dwóch zwycięzców konkursu będzie reprezentowało szkołę na etapie regionalnym w Krakowie.