Uczestnicy Olimpiady Teologii Katolickiej.

Uczestnicy Olimpiady Teologii Katolickiej.

Olimpiada Teologii Katolickiej od lat cieszy się powodzeniem w naszej szkole.

Dziś odbył się etap szkolny XXVII edycji OTK pod tytułem Orędzie Fatimskie jako Znak Nadziei Dany przez Miłosiernego Ojca. Tytuł ten nawiązuje do niedawno zakończonego Jubileuszu Miłosierdzia i do setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie.

Siedemnastu uczniów podjęło się pisania klasowego etapu złożonego z 63 pytań o różnym stopniu trudności. Tylko dwie osoby będą mogły po przekroczeniu połowy poprawnych odpowiedzi zakwalifikować się do etapu diecezjalnego w Krakowie, który będzie miał miejsce 12 stycznia 2017 roku. W imieniu ks. katechety i moim dziękuję za podjęcie tego trudnego zadania i udział w olimpiadzie. Katarzyna Kubasiak.

Olimpiada Teologii Katolickiej