Barbara Kwiatkowska i Kinga Jurzec.

W dniu 01.03.2017 Barbara Kwiatkowska z 2 TE i Kinga Jurzec z 2 EHO wzięły udział w etapie okręgowym Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie, która odbyła sie Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Uczestniczki miały za zadanie rozwiązać 50 pytań testowych i udzielić odpowiedzi na 6 pytań otwartych z różnych gałęzi prawa.

Do etapu centralnego przejdzie 30 osób z najlepszymi wynikami w Polsce.