Natalia Masny wśród najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego.

W środę, 25 stycznia 2017 roku w „Jasnym Pałacu” siedzibie Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury w Zakopanem odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego.

Wśród 24 nagrodzonych za wyniki w nauce znalazła się uczennica klasy 3 TOT Natalia Masny.

Stypendia wręczał Piotr Ćwik, Wicewojewoda Małopolski, a stypendyści gratulacje przyjmowali również od starostów powiatów oraz przedstawicieli nowotarskiej Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Oprawę artystyczną imprezy przygotowała młodzież z Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych w Zakopanem, a szkolny zespół „Hotelorze” zaprezentował regionalny śpiew i taniec.

źródło: powiat.tatry.pl