Młodzi i Miłosierdzie 2 – Tauron Arena.

29 marca młodzież Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu brała udział w drugiej edycji projektu Młodzi i Miłosierdzie.

Spotkanie to odbyło się w Krakowie na Tauron Arena i zgromadziło 11 tysięcy młodych ludzi z całej Małopolski.

Poprzez śpiew, świadectwa przeżywaliśmy spotkanie z żywym Słowem Bożym. Słuchaliśmy perykopy o spotkaniu Pana Jezusa z cudzołożnicą, której odpuścił grzechy.

Ksiądz biskup Grzegorz Ryś wygłosił bardzo ciekawą homilię wyjaśniając nam sens tego spotkania, uzmysłowił nam to, że Jezus nie potępił kobiety, a wziął jej grzech i za niego umarł. Podobnie robi z naszymi grzechami. Mogliśmy to przeżyć w drugiej części spotkania, kiedy każdy z nas mógł napisać na kartce swój grzech i oddać go Jezusowi wkładając karteczkę na krzyż.

Podczas tego nabożeństwa można było skorzystać z Sakramentu pokuty i przyjąć modlitwę wstawienniczą. Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem wróciliśmy umocnieni i radośni do domów.