dyktandoDnia 4 października o godz.13.00 odbędzie się szkolny etap Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego “Po polsku o historii”. Osoby chcące wziąć udział w dyktandzie proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia 30 września do nauczycieli języka polskiego.

Ponadto, należy pobrać zgodę na przetwarzanie danych od nauczyciela polonisty*

Koordynatorem szkolnym konkursu jest pani Marzena Waksmundzka, a współorganizatorami pani Małgorzata Włodarczyk- Stańska i pani Magdalena Korzycka.

*formularz znajduje się na stronie 5.  regulaminu konkursu

REGULAMIN KONKURSU