PSSE w Nowym Targu  w roku szkolnym 2017/2018 zorganizowała III edycję konkursu plastycznego pn. „Żyję bez uzależnień”, mającego na celu popularyzowanie zdrowego trybu życia bez uzależnień. Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Nowotarskiego, a nagrody dla laureatów konkursu zostały ufundowane z funduszy Samorządu Powiatu Nowotarskiego.

Tematyka konkursu dotyczyła promowania zdrowego stylu życia bez stosowania używek tj.: alkoholu, papierosów, narkotyków, nowych środków psychoaktywnych tzw. dopalaczy. Adresatami konkursu byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu nowotarskiego, w tym uczniowie realizujący program „ARS, czyli jak dbać o miłość”.  Zadaniem uczniów było wykonanie prac plastycznych składających się z symbolu graficznego oraz hasła promującego życie bez uzależnień.

Na konkurs wpłynęły 27 prac z 9 szkół ponadgimnazjalnych. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów konkursu przyznając  nagrody i wyróżnienia: Ze  względu na walory artystyczne komisja dopuściła jedną pracę w większym formacie przyznając za tę pracę wyróżnienie.

NAGRODY:

 I miejsce : Łucja Maj   kl. IVb TE

Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, ul. Kowaniec 125

Opiekun: mgr Katarzyna Batkiewicz

II miejsce: Joanna Domalik  kl. III FI

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu, Plac Słowackiego 13

Opiekun: Maria Rzadkosz

III miejsce: Sylwia Śmiałkowska kl. I A

Zawodowa Szkoła Branżowa I stopnia Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Targu,
ul. Szaflarska 9

Opiekun: Andrzej Kolusz

 

WYRÓŻNIENIA:

Sabina Rasińska kl. I LO

Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce-Zdroju, ul. J. Rudnika 3b

Opiekun: Helena Hudomięt-Dziwisz

Agnieszka Szaflarska  kl.II B

Zawodowa Szkoła Branżowa I stopnia Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Targu,
ul. Szaflarska 9

Opiekun: Andrzej Kolusz

Gabriela Regiec kl. IV TAK

Zespół Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 9

Opiekun: Edyta Ziarko