PODHALE, SPISZ, ORAWA

Kuchnia regionalna

2017

 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu  serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych, do udziału w IV edycji Konkursu wiedzy o regionie – Podhale, Spisz, Orawa –„ Kuchnia regionalna”, organizowanym pod Patronatem Starosty Powiatu Nowotarskiego, który odbędzie się 25  kwietnia 2017 r.

 Celem konkursu jest:

– przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego regionu,

– popularyzowanie kultury regionalnej, udział w imprezach regionalnych,

– rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją,

– rozwijanie umiejętności kulinarnych,

– kształtowanie poczucia własnej tożsamości,

– kształtowanie umiejętności pracy zespołowej,

– integracja społeczności regionów Podhale, Spisz i Orawa,

– stworzenie możliwości wymiany doświadczeń oraz współzawodnictwa miedzy uczniami różnych szkół,

– integracja szkół w regionie,

– kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,

– zwiększanie zaangażowania uczniów w naukę oraz zwiększenie motywacji do uzyskiwania nowych  umiejętności,

– poznanie i praktyczne wykorzystanie aktywizujących metod kształcenia,

– rozbudzanie kreatywności, inicjatywy i pomysłowości,

– kształtowanie wzorców wychowawczych i propagowanie idei regionalizmu.

            Konkurs składa się z dwóch etapów:

– I ETAP:

 • I etap konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu sprawdzającego wiedzę,
 • do testu uczestnicy przystępują w 2 – osobowych zespołach, przy czym jedna osoba rozwiązuje test z pytaniami dotyczącymi wiedzy ogólnej o regionach, (ze szczególnym zwróceniem uwagi na tematykę kuchni regionalnej) a druga osoba rozwiązuje część testu polegającą na dopasowywaniu np. imprezy kulturalno – kulinarnej do miejscowości, potrawy do regionu, atrakcji turystycznej do miejscowości czy uzupełnianiu mapy regionu.

(w formularzu zgłoszeniowym zespołów do uczestnictwa w konkursie należy zaznaczyć która część testu będzie rozwiązywana przez daną osobę).

 

– II ETAP:

 • II etap konkursu – finał, zostanie przeprowadzony w formie prezentacji każdego zespołu, przygotowanego wcześniej wystąpienia oraz przygotowanej wcześniej potrawy- czas prezentacji 15 min max.
 • za przekroczenie czasu prezentacji będą przyznawane punkty karne (względy organizacyjne)
 • prezentacja na temat kuchni regionalnej (musi łączyć w sobie prezentację multimedialną z wystąpieniem np. w strojach regionalnych, połączone z prezentacją potrawy  „na żywo ewentualnie w połączeniu  z degustacją” ( bez możliwości przygotowywania potrawy podczas wystąpienia),

(w formularzu zgłoszeniowym zespołów do uczestnictwa w konkursie, należy podać nazwę potrawy  oraz przepis).

 • możliwość wcześniejszego przygotowania wystąpienia (przygotowanie stołu, wystawienie naczyń itp.)
 • uczestnicy – 2 – osobowe zespoły przygotują i zaprezentują swoje prezentacje

        Organizacja konkursu:

 1. I i II etap konkursu odbędą się 25 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych  przy ul. Kowaniec 125 w Nowym Targu.
 2. W konkursie bierze udział 1 zespół (2 osoby) wytypowane przez szkołę.
 3. Potwierdzenie zgłoszenia udziału w konkursie należy przesłać
  do 07.04.2017 r. drogą mailową na ten adres
 4. Dodatkowych informacji udziela drogą mailową pani
  Magdalena Świerczek lub pod nr  tel. 609374543

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

HARMONOGRAM KONKURSU