17.05.2018 r. naszych przyszłych techników spedytorów ponownie odwiedził Pan Paweł Podgórski – Kierownik Oddziału Terenowego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie.
Tym razem tematyka prelekcji związana była z czasem pracy kierowców i przepisami, które regulują to zagadnienie. Ponadto uczniowie zapoznali się z budową i zasadami funkcjonowania tachografu, a także przedmiotem kontroli kierowców, w szczególności dokumentacji przebiegu ich pracy.
Z pewnością zdobytą wiedzę spedytorzy będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej.