Rok 2017/2018
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
4 września 2017
Konferencja rady pedagogicznej
14 września 2017
Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas 
21 września 2017
Rajd szkolny
12 października 2017
Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
13 października 2017
Dzień Edukacji Narodowej
14 października 2017
Akademia z okazji Święta Niepodległości
10 listopada 2017
Święto Niepodległości
11 listopada 2017
Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas
16 listopada 2017
Zakończenie pierwszego półrocza klas czwartych, konferencja klasyfikacyjna
15 grudnia 2017
Koncert Piosenki Świątecznej
22 grudnia 2017
Zimowa przerwa świąteczna
23 grudnia 2017 –            1 stycznia 2018
Święto Trzech Króli
6 stycznia 2018
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (kwalifikacje T.12, T.14, poprawa – T.11, T.13)
10 stycznia 2018
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna (kwalifikacje A.35, A.36, T.12, T.14)
11 stycznia 2018 (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
Zakończenie półrocza klas 1 – 3, konferencja klasyfikacyjna
12 stycznia 2018
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (kwalifikacja A.36) 
17 – 20 stycznia 2018
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (kwalifikacja A.35) 
18 – 19 stycznia 2018
Dzień otwarty dla rodziców uczniów wszystkich klas
25 stycznia 2018
Konferencja podsumowująca pierwsze półrocze
1 lutego 2018
Ferie zimowe
12 – 22 lutego 2018
Wydanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
23 marca 2018
Akademia z okazji Świąt Wielkanocnych
28 marca 2018
Wiosenna przerwa świąteczna
29 marca – 3 kwietnia 2018
Spotkanie z rodzicami wszystkich klas
12 kwietnia 2018
Poinformowanie uczniów klas czwartych o przewidywanych ocenach
20 kwietnia 2018
Konferencja klasyfikacyjna klas czwartych
25 kwietnia 2018
II Dzień Otwarty dla gimnazjalistów
26 kwietnia 2018
Zakończenie roku szkolnego uczniów klas czwartych
27 kwietnia 2018
Apel z okazji święta 3 Maja – na godz. wych.
23 – 27 kwietnia 2018
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
30 kwietnia, 2 maja 2018
Dni wolne od zajęć dydaktycznych – matura
4, 7, 8 maja 2018
Część pisemna egzaminu maturalnego
4 – 23 maja 2018
Część ustna egzaminu maturalnego
7 – 25 maja 2018
Boże Ciało
31 maja 2018
Dzień sportu i promocji zdrowia
1 czerwca 2018
Informacja o przewidywanych ocenach rocznych
18 czerwca 2018
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna (kwalifikacje A.18, T.11, T.13)
19 czerwca 2018
Konferencja klasyfikacyjna
21 czerwca 2018
Uroczyste zakończenie roku szkolnego, konferencja rady pedagogicznej
22 czerwca 2018
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (kwalifikacja A.18)
22 czerwca – 4 lipca 2018
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (kwalifikacje T.11, T.13)
26 czerwca 2018

 

Wydanie świadectw maturalnych
3 lipca 2018
Ferie letnie
25 czerwca – 31 sierpnia 2018
Maturalne egzaminy poprawkowe – część pisemna
21 sierpnia 2018
Maturalne egzaminy poprawkowe – część ustna
21 – 22 sierpnia 2018
Egzaminy poprawkowe z przedmiotów
od 27 sierpnia 2018
Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
31 sierpnia 2018
Konferencja podsumowująca rok szkolny 2017/18
30 sierpnia 2018
Ogłoszenie wyników poprawkowego egzaminu maturalnego
11 września 2018