Rok szkolny 2016/17

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego1 września 2016
Rajd szkolny21 września 2016
Konferencja Rady Pedagogicznej14 września 2016
Spotkanie z rodzicami 15 września 2016
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna – kwalifikacja A.357 października 2016
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna – kwalifikacja T.1411 października 2016
Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej13 października 2016
Dzień Edukacji Narodowej14 października 2016
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna – kwalifikacja A.3614 października 2016
Akademia z okazji Święta Niepodległości 10 listopada 2016
Święto Niepodległości11 listopada 2016
Spotkanie z rodzicami wszystkich klas16 listopada 2016
Konferencja klasyfikacyjna klas czwartych.
Zakończenie pierwszego półrocza klas czwartych
16 grudnia 2016
Konkurs piosenki świątecznej.22 grudnia 2016
Zimowa przerwa świąteczna23 - 31 grudnia 2016
Święto Trzech Króli6 stycznia 2017
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna – kwalifikacje T.14,T.12 i poprawa T.11 i T.139 stycznia 2017
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna
12 stycznia 2017
Konferencja klasyfikacyjna. Zakończenie pierwszego półrocza.13 stycznia 2017
Spotkania z rodzicami wszystkich klas
16 stycznia 2017
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna – kwalifikacja A.35
17, 18 stycznia 2017
Konferencja plenarna
18 stycznia 2017
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna – kwalifikacja A.36
24 - 27 stycznia 2017
Ferie zimowe30 stycznia - 12 lutego 2017
Wydanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie31 marca 2017
Spotkania z rodzicami12 kwietnia 2017
Wiosenna przerwa świąteczna13- 18 kwietnia 2017
Poinformowanie uczniów klas czwartych o przewidywanych ocenach21 kwietnia 2017
Konferencja klasyfikacyjna klas czwartych26 kwietnia 2017
Zakończenie roku szkolnego w klasach czwartych 28 kwietnia 2016
Apel z okazji święta 3 Maja – na godz. wych.24 - 28 kwietnia 2017
Dzień wolny od zajęć edukacyjnych2 maja 2017
Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów4 - 8 maja 2017
Część pisemna egzaminu maturalnego4 - 24 maja 2017
Część ustna egzaminu maturalnego4 - 26 maja 2017
Dzień Sportu1 czerwca 2017
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (STARY) – etap pisemny12 czerwca 2017
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (STARY) – etap praktyczny13 czerwca 2017
Boże Ciało15 czerwca 2017
Informacja o przewidywanych ocenach rocznych19 czerwca 2017
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna 20 czerwca 2017
Konferencja klasyfikacyjna22 czerwca 2017
Uroczyste zakończenie roku szkolnego23 czerwca 2017
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna – kwalifikacje T.11,T.1326 czerwca 2017
Konferencja plenarna27 czerwca 2017
Przekazanie świadectw maturalnych30 czerwca 2017
Ferie letnie 1 lipca - 31 sierpnia 2017
Egzaminy poprawkowe – matura część pisemna22 sierpnia 2017
Egzaminy poprawkowe matura część ustna23 - 25 sierpnia 2017
Szkolne Egzaminy poprawkowe od 24 sierpnia 2017
Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe25 sierpnia 2017
Konferencja plenarna29 sierpnia 2017
Ogłoszenie wyników poprawkowego egzaminu maturalnego12 września 2017