olimpiada-wiedzy-hotelarskiej

IX Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej pod tytułem „Wyposażenie techniczne w hotelarstwie”.

Wszystkich chętnych uczniów, którzy chcą brać udział w etapie szkolnym Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału u p. Agnieszki Pabin – Gromali lub p. Magdaleny Świerczek w terminie do 7 października.


IX Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej pod tytułem wyposażenie techniczne w hotelarstwie odbędzie się w następującym układzie czasowym:

I Etapszkolny do 15.11.2016 r.
II Etapokręgowy (centrale okręgów) 10.01.2017 r.
III Etapcentralny 3-6.04.2017 r.

Serdecznie zapraszamy!