REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU URLOPOWEGO ZE ŚRODKÓW ZFŚS zał. 3

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE ŚRODKÓW ZFŚS zał. 4

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z ZFŚS zał. 5

WNIOSEK O ZAPOMOGĘ ZE ŚRODKÓW ZFŚS  zał. 6

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI LOSOWEJ ZE ŚRODKÓW ZFŚS zał. 7

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW ZFŚS zał. 8

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ NA POMOC ZDROWOTNĄ DLA NAUCZYCIELI