Wolontariusze SKW „Caritas”.

W poniedziałek 22 maja 2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultury odbyły się prezentacje rejonowe projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” organizowanego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego i Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Głównym celem projektu jest uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych ludzi, realizacja w życiu codziennym przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II, a także propagowanie wolontariatu i przygotowanie młodzieży do działania w tym zakresie.

Decyzją Komisji Rejonowej zostaliśmy zakwalifikowani do prezentacji naszych działań na scenie MOK-u.

Nasza grupa w składzie: Wioletta Waniczek, Natalia Sobolak, Natalia Oprzędek, Edyta Strama, Aneta Dąbrowska, Klaudia Bukowska, Dominika Wadowska, Karolina Lasecka, Kamil Szlachtowski i Daniel Wojeński w humorystyczny sposób przedstawiła naszą całoroczną pracę, co zaowocowało III miejscem w Małopolsce i zaproszeniem po odbiór nagrody na uroczystej Gali, która odbędzie się 29.05.2017 r. w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Gratulujemy wszystkim wolontariuszom ZSE i ich opiekunkom: pani Katarzynie Kubasiak i pani Monice Morawskiej!