W dniu 27. kwietnia w auli PPWSZ w Nowym Targu odbył się finał III Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Kulturze Fizycznej i Olimpizmie KalosKagathos 2018. Organizatorami konkursu byli Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu oraz Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu PPWSZ w Nowym Targu. Idea wspólnej realizacji konkursu wynika z zacieśniania współpracy pomiędzy zaprzyjaźnionymi z uczelnią szkołami. Konkurs miał charakter dwuetapowy. Etap szkolny wyłonił reprezentantów do finału. W konkursie wzięło udział 50 uczniów szkół średnich powiatów: nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego i limanowskiego.

Przedsięwzięcie uzyskało aprobatę Małopolskiego Kuratora Oświaty który wraz z Polskim Komitetem Olimpijskim, Starostą Powiatu Nowotarskiego oraz Jego Magnificencją objęli honorowe patronaty.  

W trakcie sprawdzania prac konkursowych uczniowie uczestniczyli w wykładach zaproszonych gości z Polskiej Akademii Olimpijskiej. Wystąpienia znawców tematyki olimpijskiej, dra Wiesława Firka oraz dr Katarzyny Płoszaj z AWF w Warszawie, miały charakter popularnonaukowy.

Laureatami konkursu w kategorii indywidualnej zostali:

1. Mateusz Boczoń z I Liceum Ogólnokształcącego im.Władysława Orkana w Limanowej,

2. Milena Czachurska z I Liceum Ogólnokształcącego im.Władysława Orkana w Limanowej

3. Iwona Jarząbek z Zespołu Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu.

W kategorii drużynowej, do punktacji brano pod uwagę wyniki najlepszych pięciu reprezentantów. Ostatecznie pierwsze trzy miejsca podium zajęli:

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej,

2.  Zespół Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu,

3. Liceum Ogólnokształcące nr 1. im. Marii Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej.

Uroczyste podsumowanie i wręczenie cennych nagród ufundowanych przez Rektora i Radę Rodziców ZSE w Nowym Targu odbyło się przy udziale JM dr. hab. Stanisława Gulaka,  pani wizytator Beaty Cholewy oraz reprezentującego władze powiatu pana Bogusława Waksmundzkiego.  

Takie inicjatywy jak konkurs o interdyscyplinarnym charakterze są potrzebne w uczelni kształcącej w obszarach nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Pozwalają zarówno popularyzować wiedzę z ww. nauk oraz przełamują stereotypy dotyczącetraktowania nauk o kulturze fizycznej w zakresie tylko dbałości o ciało – podkreślają organizatorzy.

Wyniki