Zwycięzcy 2. Międzyszkolnego Interdyscyplinarnego
Konkursu Wiedzy o Kulturze Fizycznej i Olimpizmie
„Kalos Kagathos”.

W dniu 23. marca 2017r. w auli nowotarskiej Państwowej Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej odbył się finał II Międzyszkolnego Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Kulturze Fizycznej i Olimpizmie „Kalos Kagathos”.

Organizacja konkursu była owocem współpracy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu i  Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu PPWSZ. Idea konkursu związana jest z promowaniem pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej  poprzez propagowanie starożytnej idei kalos kagathos.

Tegoroczny konkurs odbywał się pod patronatem honorowym Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Małopolskiej Rady Olimpijskiej, Starosty Powiatu Nowotarskiego – Krzysztofa Fabera oraz JM Rektora PPWSZ w Nowym Targu – dr. hab. Stanisława Gulaka.

Konkurs swoim zasięgiem obejmował powiat nowotarski, tatrzański, limanowski i suski. Do dwuetapowej rywalizacji  przystąpiło kilkudziesięciu uczniów reprezentujących szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.  Do finałowego etapu zakwalifikowało się sześćdziesięciu uczestników. Merytoryczną opieką nad konkursem pełniła Polska Rada Olimpijska reprezentowana przez członków tzw. Koła Młodych, w osobach dr. Wiesława Firka oraz dr Katarzyny Płoszaj.

Finałowy test odwoływał się przede wszystkim do materiałów konkursowych opracowanych za przyzwoleniem autorów publikacji naukowych i popularnonaukowych. Uczniowie rywalizujący w finale po napisaniu testu brali udział w wykładach i prelekcjach o tematyce związanej z konkursem. Uroczystość wręczenia nagród indywidualnych i zespołowych odbyła się przy udziale Starosty Powiatu Nowotarskiego, Prorektora ds. rozwoju i nauki PPWSZ, Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych i  Kierownika Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu.

W związku z tak dużym zainteresowaniem tematyką olimpizmu i kultury fizycznej organizatorzy zapewniają, że konkurs będzie miał charakter cykliczny.

 

Wyniki konkursu:

Szkoły średnie drużynowo:

 1. Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu (150 pkt)
 2. Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku (131 pkt)
 3. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem (127 pkt)

Gimnazja drużynowo:

 1. Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu (135 pkt)
 2. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Waksmundzie (129 pkt)
 3. Gimnazjum w Bańskiej Niżnej (121 pkt)

Szkoły średnie indywidualnie:

 1. Karolina Jędrol (Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu)
 2. Sabina Pietrzyk (Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku)
 3. Mateusz Piela (Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem)
 4. Gabriela Milon (Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Zakopanem)
 5. Klaudia Czerwień (Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu)
 6. Jakub Młynarczyk (Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Zakopanem)

Gimnazja drużynowo:

 1. Maciej Krauzowicz (Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu)
 2. Edyta Kruczek (Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Waksmundzie)
 3. Antoni Długopolski (Gimnazjum w Ludźmierzu)
 4. Julia Korczyk (Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu)
 5. Patryk Chrobak (Gimnazjum w Bańskiej Niżnej)
 6. Wiktoria Suchojad (Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Waksmundzie)