mgr Sławomir Buźniak
Nauczyciel dyplomowany
Egzaminator egzaminu maturalnego z języka angielskiego
wych. klasy 1 a TE
Dyżur: poniedziałek 11:00 - 11:45
Nauczyciel ZSE od 2003 r.
Przedmioty:
- język angielski
- język angielski zawodowy

Przewodniczący Zespołu ds. Promocji Szkoły
Zespół Przedmiotów Ogólnokształcących
Zespół Przedmiotów Zawodowych
Zespół Wychowawców
Komisja Rekrutacyjna

Administrator szkolnej strony internetowej
KONTAKT