Rok szkolny 2017/18

mgr Marta Sokołowska
DYREKTOR
mgr Marzena Waksmundzka
WICEDYREKTOR
wych. klasy 4 TOT
mgr Piotr Mrugała
KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
wych. klasy 3 TOT
mgr Sławomir Buźniak
Z-CA KIEROWNIKA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
wych. klasy 2 a TE
mgr Katarzyna Batkiewicz
pedagog szkolny
mgr Stanisław Sroka
bibliotekarz
mgr Katarzyna Białek - Ostrowska
wych. klasy 1 HOT
mgr Iwona Białoń
wych. klasy 2 a HOT
mgr Beata Bibro
mgr Natalia Burian - Wór
mgr Dominika Duda - Grzegorczyk
wych. klasy 4 b HOT
mgr inż. Łukasz Fudala
dr Paweł Gąsior
mgr Anna Górz
wych. klasy 2 SOT
mgr Krystyna Kaczmarczyk
wych. klasy 1 a TE
mgr Barbara Kalata
wych. klasy 1 b TE
mgr Tadeusz Kalata
mgr Kinga Kasprzak
mgr Magdalena Korzycka
wych. klasy 1 TOH
mgr Jacek Krauzowicz
mgr Alicja Krzypkowska
wych. klasy 4 b TE
mgr Katarzyna Kubasiak
mgr Adam Liszka
mgr Anna Martuszewska
wych. klasy 4 b TE
ks. Jakub Mateja
mgr Tomasz Matyja
mgr Monika Morawska
wych. klasy 3 TE
mgr Marcin Morzywołek
mgr Aneta Mróz - Molitorys
mgr inż. Agnieszka Pabin - Gromala
wych. klasy 3 HOT
mgr Iwona Paczuska
mgr Marcin Panczakiewicz
mgr Piotr Plewa
mgr Wioleta Słaby - Pulit
mgr Magdalena Świerczek
mgr Renata Urbańska
wych. klasy 2 b HOT
mgr Krzysztof Wiatr
mgr inż. Paweł Widurski
wych. klasy 4 a HOT
mgr Małgorzata Wiśniowska - Wójciak
wych. klasy 2 b TE
mgr Małgorzata Włodarczyk - Stańska
mgr Joanna Wójcik
wych. klasy 3 EHO
mgr Ewa Zarycka
wych. klasy 4 a TE
mgr Barbara Zbińska