16 listopada 2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się finał kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Organizatorem nowotarskiego przedsięwzięcia była Fundacja „Szczęśliwe Jutro” oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu.

W sali widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury przedstawiono dzieciom i młodzieży prezentacje, materiały filmowe powstałe w ramach kampanii społecznych skierowanych przeciwko przemocy.

Na zakończenie przedstawiciele zaangażowanych szkół otrzymali dyplomy za udział
w akcji.