pola-nadziei-1W dniach 03 – 04.10.2016 r. działające w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu Szkolne Koło Wolontariatu „Caritas”, w ramach  akcji „Pola Nadziei”,  rozprowadzało za dobrowolne datki cebulki żonkili.  Zebrane pieniądze w kwocie 538 zł zostaną przekazane Fundacji Adama Worwy i przeznaczone na pomoc chorym i potrzebującym.

Serdecznie dziękujemy za przyłączenie się do akcji.

Oby nasze żonkile pięknie zakwitły  na wiosnę przypominając, że tam gdzie dobro zawsze jest nadzieja.