Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych

 

 

mgr Marta Sokołowska
DYREKTOR
mgr Marzena Waksmundzka
WICEDYREKTOR
mgr Elżbieta Kozłowska
KIEROWNIK PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU