W dniu 1 lutego 2018 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w klasach pierwszych i drugich odbyła się kolejna prelekcja prowadzona przez funkcjonariusza Straży Granicznej w Zakopanem.

Podczas spotkania przedstawiono młodzieży prezentację multimedialną, w której zaprezentowano pojęcie narkotyku oraz omówiono w jaki sposób organizm człowieka uzależnia się od środków psychoaktywnych i jakie są efekty uboczne stosowania tego typu substancji.

Zorganizowane przez pedagoga szkolnego spotkanie  miało na celu podniesienie świadomości uczniów na temat narkotyków oraz konsekwencji prawnych wynikających z posiadania lub zażywania środków odurzających.