PRZYKŁADOWA ANKIETA
 
Klasa:
Wpisz nazwisko wychowawcy.
Jak oceniasz szkołę?
Jak oceniasz szkolną kawiarnię?
0
16
100
Jak oceniasz szkolną bibliotekę?
1
2
3
4
5
Najlepszym dniem tygodnia jest:
Najlepszym przedmiotem jest:
Czy Panczo jest mężczyzną??