Ankieta 2 a TE
Szanowni Uczniowie,prosimy Was o wypełnienie poniższej ankiety. Jej celem jest zbadanie niektórych aspektów działań dydaktycznych w naszej szkole. Wyniki posłużą sformułowaniu wniosków do dalszej pracy. Dziękujemy za współpracę.Zespół do spraw ewaluacji
1. Czy lubisz się uczyć?
1 a. Dlaczego tak? (możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):
(1a) jakie?
1 b. Dlaczego nie? (możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):
(1b) jakie?
2. Jak oceniasz swoje zaangażowanie na lekcji w proces uczenia się?
3. Na lekcjach preferujesz metody (możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):
(3a) jakie?
4. Jak dużo czasu poświęcasz codziennie w domu nauce?
5. Czy zawsze odrabiasz zadania domowe?
6. Jeżeli nie odrobię zadania, to dlatego, że:
7. Czy ktoś pomaga Ci w odrabianiu zadań domowych?
8. Czy znasz techniki uczenia się/ zapamiętywania?
9. Jeśli tak, czy wykorzystujesz je w nauce?
10. Jeśli nie, czy chciałbyś je poznać?
12. Jak oceniasz efektywność swojej nauki?